VERMIX

Projektet VERMIX – The impact of localized VERtical MIXing over the nutricline on plankton diversity, primary production and ecosystem structure fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2016.

Man har længe troet, at primærproduktion i tempererede havområder er lav om sommeren. Det har dog også længe været kendt, at den største koncentration af klorofyl i vandsøjlen ofte findes om sommeren i eller omkring skillefladen. I de senere år er det kommet frem, at disse ’Deep Chlorophyll Maxima” (DCM) under visse forhold kan være temmelig produktive, og bidrage med hovedparten af den nye produktion, der finder sted om sommeren. Der er derfor behov for en bedre forståelse af, hvordan disse DCM opstår, hvordan de får tilført næringssalte, og under hvilke forhold de er mest produktive.

Togtet VERMIX, som blev gennemført med forskningsskibet Dana i sommeren 2016, undersøgte strukturen af samt fotosynteseaktiviteten i DCM over et større område i Nordsøen i relation til sub-mesoscale vertikale blandingsprocesser. Profiler af blandingsintensitet blev genereret med hjælp af en VMP-250 turbulensmåler, der målte turbulens og mikrostruktur af temperatur og salinitet. Målingerne giver os dermed, for første gang, mulighed for at kortlægge fordelingen af fytoplankton i vandsøjlen ift. de lokale blandingsforhold.


Foto: Jens Tang Christensen.

Strukturen af DCM varierede over studieområdet og kunne relateres både til dybden og de lokale blandingsforhold. Helt konkret blev der identificeret en stor variation af klorofyl hen over skråningen fra den centrale Nordsø og ud mod Norske Rende hvor der blev målt høje klorofylkoncentrationer. Fytoplanktonet i overfladelaget viste tegn på fotoinhibering over en stor del af dagen, og målinger af elektrontransportkapacitet i fotosyntese viste, at fytoplanktonet i DCM havde et større potentiale for fotosyntese end fytoplankton højere oppe i vandsøjlen. På en tidsseriestation på skråningen, lokaliseret over det indstrømmende bundvand til Skagerrak/Kattegat blev der foretaget CTD- og turbulensprofiler hver time henover halvandet døgn, og resultater af sammenstillingen mellem klorofylkoncentration, vertikale næringssaltflukse og turbulensprofiler vil blive diskuteret.

 

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2016/vermix
25 JUNI 2024