Togter i 2019

DCH har bevilliget knap 2 mio. kr. til tre togter i 2019. 

Et af togterne ledes af Københavns Universitet og foregår ombord på forskningsskibet Sanna. Togtet vil studere virkningerne af suspenderet glacialt sedimentinput på kemiske forhold, marin pelagisk produktivitet og økosystemsammensætning i Diskobugten, Vestgrønland.

Det andet togt ledes af Aarhus Universitet og foregår ombord på forskningsskibet Aurora. Det skal undersøge de miljømæssige konsekvenser af omlægning af skibsfart i Kattegat.

Det tredje togt ledes af Aarhus Universitet og foregår ombord på forskningsskibet Tulu. Det vil undersøge mikrobiel nedbrydning af olie fra naturligt forekommende seeps  i Diskobugten, Vestgrønland.

 

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2019
25 JUNI 2024