Togter i 2021

I 2021 blev der gennemført otte togter med støtte fra DCH. Enkelte var udskudt fra 2020.

Togter i 2021 støttet af DCH

Polar Dream – from glacier to glacier 
Ansøger: Søren Ryesgaard (AU) 
Skib: Søværnets skib HMDS Knud Rasmussen i farvandet mellem det østlige Grønland og Island
Tildelt bevilling: 0,48 mio. kr.  
Tema: Kvantificering af de biogeokemiske effekter af øget smeltevand i arktiske marine økosystemer 
Bemærkninger: Togtet blev fulgt op i 2022 af endnu et togt
DCH-projektkode: 2021-01 Polar Dream

ECOTIP-West-Greenland-2021
Ansøger: Marja Koski (DTU) 
Skib: RV Dana (DK) i farvandet omkring det vestlige Grønland
Tildelt bevilling: 2,46 mio. kr.  
Tema: Afdække antropogene ændringer i den biologiske produktion og diversitet i Arktis 
Bemærkninger: Togtet indgik som togtben 2 i et længere DCH-finansieret togt fra Danmark til Grønland (inklusive DCH 2022-01 ECOTIP-Gshark) for at udnytte alle togtben optimalt. Det fulde togt er beskrevet under togtet ’ECOTIP, GShark and transits' (se herunder) 
DCH-projektkode: 2021-03 ECOPTIP-WG2021

ECOTIP, GShark and transits
Ansøger: John Fleng Steffensen (KU)
Skib: RV Dana (DK) fra Danmark via Island til det sydlige Grønland samt togtben fra Island til Danmark i forlængelse af ECOTIP-projektet og GSHARK finansieret af Eurofleets
Tildelt bevilling: 2,8 mio. kr.
Tema: Togtben 1 fra Danmark-Island var dedikeret til videreuddannelse af 20 gymnasielærere som en del af DTU’s bidrag til FN’s Tiår for Havet. Togtben 2 bestod af ECOTIP-togtet (2021-03 ECOPTIPWG2021). Togtben 3 blev anvendt til afdækning af Grønlandhajers generelle biologi, herunder migrationsmønstre, alder, fysiologi og reproduktion. Togtben 4 bestod af synkroniseret test af miljøDNA, akustik og observationsbaserede teknikker af havpattedyr. 
Bemærkninger: Togtet blev bevilget samme år, som det skulle gennemføres. Hvert togtben havde specifikke deltagere og togtledere (Torkel Gissel Nielsen fra DTU, Line Kyhn fra AU, John Fleng Steffensen fra KU).
Læs mere:
Om togtben 1: Gymnasielærere står til søs 
Om togtben 2: Fede eller fedtfattige vandlopper
Om togtben 3: Hajen i poolen
Om togtben 3: Old And Cold: Biology of the Greenland shark
Om togtben 4: Nye metoder til identifikation af hvaler og andre havdyr
DCH-projektkode: 2022-01 ECOTIP-GShark

Davis Strait site survey and Paleo-studies 
Ansøger: Tove Nielsen (GEUS)
Skib: Søværnets skib HMDS Lauge Koch i Davis Strædet ud for det vestlige Grønland
Tildelt bevilling: 0,33 mio. kr
Tema: Gennemføre højopløselig geofysisk dataindsamling inklusive sedimentkerneboringer for at belyse den sydgrønlandske iskappes indflydelse på havstrømme, klima og havniveautigninger 
DCH-projektkode: 2021-05 DaSSaP

Ice-ocean interactions and marine ecosystem dynamics in Northwest Greenland 
Ansøger: Sofia Ribiero (GEUS)
Skib: Søværnets skib HMDS Lauge Koch i farvandet ud for det nordøstlige Grønland
Tildelt bevilling: 0,63 mio. kr.  
Tema: Afdække diversiteten af marin biodiversitet i seneste varmeperiode for 6.000-10.000 år siden via miljøDNA i sedimenter
Bemærkninger: Togtet måtte delvist reduceres grundet ændringer i Arktisk Kommandos mulighed for at understøtte forskningsaktiviteter 
DCH-projektkode: 2021-04 ICAROS
Læs mere om togtet

Dynamics of landslides, tsunamis and climate 
Ansøger: Mathew Owen (GEUS) og Tove Nielsen (GEUS)
Skib: RV Sanna (GN) i kystområdet omkring vestlige Grønland
Tildelt bevilling: 0,68 mio. kr. 
Tema: Højopløselig geologisk kortlægning af jordskred som genererer tsunamier i Vestgrønland
Bemærkninger: Udsat fra 2020, grundet COVID relaterede udfordringer med logistik.
DCH-projektkode: 2020-09 DLTC

Cryptic methane cycling in the seabed
Ansøger: Bo Barker Jørgensen (AU)
Skib: RV Aurora (DK) i indre danske farvande
Tildelt bevilling: 0,41 mio. kr.
Tema: Grundvidenskabelig udforskning af nyeligt opdaget metan-cyklus i marine seimenter
Bemærkninger: Udsat fra 2020 grundet indkomne ændringer i det bagvedliggende projekts struktur
DCH-projektkode: 2020-08 3D Fanø Bay

3DFanøBay 
Ansøger: Katherine Juul Andresen (AU)
Skib: RV Aurora (DK) i Nordsøen (Fanø Bugt)
Tildelt bevilling: 0,61 mio. kr
Tema: Test af 3D seismiske data til kortlægning af havbunden, herunder strukturen af subglaciale dale, samt evaluering af glacio-tektoniske kompleksers relevans for offshore konstruktionsfarer i relation til placering af vindmøller og CO2-lagring
Bemærkninger: Udsat fra 2020 grundet COVID-relaterede udfordringer med logistik
DCH-projektkode: 2020-08 3D Fanø Bay

ICEBERG20 
Ansøger: Bent Hasholt (KU)
Skib: Søværnets skib HMDS Lauge Koch i farvandet ud for det vestlige Grønland
Tildelt bevilling: 0,06 mio. kr.
Tema: Afdækning af muligheden for at kvantificere transporten af terrestrisk materiale, og deres oprindelsessted via is fra kælvende gletsjere
Bemærkninger: Udsat fra 2020 grundet COVID-relaterede udfordringer med logistik
DCH-projektkode: 2020-04 ICEBERG20

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2021
25 JUNI 2024