Togter i 2023

I 2023 blev der gennemført seks togter med støtte fra DCH. Den samlede støtte fra DCH var 4,2 mio. kr. 

Togter i 2023 støttet af DCH

Biogeochemical implications of coastal anoxia – Part II 
Ansøger: Bo Thamdrup (SDU) 
Skib: RV Aurora (DK) i Skagerrak og Østersøen
Tildelt bevilling: 0,7 mio. kr. (for aktiviteter i 2023 og 2024)
Tema: Biogeokemiske konsekvenser af iltsvind i indre danske farvande
Bemærkninger: Grundet udfordringer med at få gennemført alle aktiviteter fortsættes aktiviteterne i 2024
DCH-projektkode: 2023-01 BioCoast2

BIORIGS
Ansøger: Jonas Teilmann (AU) 
Skib: MS Skoven (DK) i Nordsøen
Tildelt bevilling: 0,97 mio. kr. 
Tema: Afdækning af offshore energiinfrastrukturs rolle som habitat for havpattedyr og fisk i Nordsøen ved hjælp af undersøgelser med telemetri (fisk) og passiv akustik (marsvin)
Bemærkninger: Skibet var oprindeligt tiltænkt at skulle være R/V Aurora (DK)
DCH-projektkode: 2023-2 BIORIGS

Organic carbon cycling at high pressures in the deep sea
Ansøger: John Paul Balmonte (SDU) 
Skib: RV Umitaka Maru (JA) i kystnære og oceaniske farvande omkring Japan
Tildelt bevilling: 0,7 mio. kr. 
Tema: Afdækning organisk kulstofs omsætning i dybhavet
DCH-projektkode: 2023-3 Orchid

New multifaceted study towards sustainable seafloor in the exploratory area of Melville Bay
Ansøger: Diana W. Krawczyk (GN) 
Skib: RV Tarajoq (GL) i grønlandske farvande
Tildelt bevilling: 1,2 mio. kr. 
Tema: Udforskning af ikke-kortlagte bundhabitater og deres biodiversitet i Grønland
DCH-projektkode: 2023-4 SUSTAIN-BAY

The Fate of Carbon in Greenland fjords
Ansøger: Lorenz Meire (GN) 
Skib: RV Sana (GL) i grønlandske farvande
Tildelt bevilling: 0,8 mio. kr. 
Tema: Udforskning af ikke-kortlagte bundhabitater og deres biodiversitet i Grønland
DCH-projektkode: 2023-5 FATE

Explaining larval fish timing in the Kattegat and Danish Belt Seas
Ansøger: Anna Neuheimer (AU) 
Skib: RV Aurora (DK) i indre danske farvande
Tildelt bevilling: 0,5 mio. kr.  (for aktiviteter i 2023 og 2024)
Tema: Rumlig og tidslig fordeling af fiskelarver i Kattegat og Bælthavet
Bemærkninger: Aktiviteter vil fortsætte i 2024 grundet udfordringer med at få gennemført alle aktiviteter i 2023
DCH-projektkode: 2023-6 Katfish23

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2023
25 JUNI 2024