Togter i 2012

Bestyrelsen besluttede i foråret 2011 at bevillige midler til to ud af fem ansøgninger for 2012, for i alt 3,8 mio. kroner.

Der blev i alt ansøgt om ca 6,3 mio. kroner. Siden gav bestyrelsen tilsagn om bevilling til yderligere to togter. Der blev i alt bevilget 6,0 mio. kroner. 

Alle ansøgere ønskede støtte til togter til Nordatlanten og grønlandske farvande. 

Det ene bevilligede togt sejlede med udgangspunkt i Island op langs den grønlandske østkyst for at undersøge cirkulationsmønstre i havstrømmene. Gruppen bestod af forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark Metereologiske Institut og Texas A& M University.
Læs mere om NAACOS – North Atlantic-Arctic Ocean coupling in a changing climate

Efterfølgende sejlede en gruppe ledet af Københavns Universitet ind i de østgrønlandske fjorde og taggede grønlandshajer. 
Læs mere om FishGreen – Biology of marine fishes of North East Greenland

En gruppe fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Aarhus Universitet drog til sydøst-grønlandske fjorde for gennem sedimentkerne at undersøge gletcher afsmeltning/sedimentationsrater. 
Læs mere om SEDIMICE – Linking sediments with ice-sheet response and glacier retreat in Southeast Greenland

En anden gruppe fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland tog til Vestgrønland og undersøgte methan-forekomster i sedimentet. 
Læs mere om MAGAS – Impact on permafrost, gashydrates and periglacial processes following climate changes in Greenland (Permagas) 

I forbindelse med transit-sejladser til og fra togter i Grønland blev forskningsskibet Dana udnyttet til uddannelsesformål på strækningen fra Hirtshals til Reykjavik og retur.
Læs mere om uddannelsestogterne

 

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2012
25 JUNI 2024