Togter i 2017

Ansøgningsrunden for 2017 havde frist den 1. april 2016. Der indkom i alt 5 ansøgninger for et samlet beløb på knap 5 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede at bevillige midler til 3 ansøgninger for i alt 3,9 mio. kr.

To af togterne foregik i arktiske farvande omkring Grønland. En gruppe forskere kiggede på forskellige aspekter af biologien hos grønlandshajen, bl.a. aldersbestemmelse, muskelfysiologi, reproduktionsbiologi, populationsgenetik samt migrationsmønstre. Togtet blev udført fra Grønlands forskningsskib Sanna.
Læs mere om GSC17 – Greenland Shark Cruise 2017

En anden forskergruppe undersøgte historiske og nuværende ændringer i arktiske isshelfs, havcirkulation, udstrækning af havis, sedimenttransport samt ferskvandsafledning fra Grønlands iskappe i nordøstgrønlandske farvande. Togtet blev udført med DTU Aquas forskningsskib Dana.
Læs mere om NorthGreen2017 –  North-East Greenland Expedition 2017

Den sidste bevilling blev givet til et togt, der blev udført med Aarhus Universitets forskningsskib Aurora. Togtet foregik i Limfjorden ved Visby Bredning, hvor der skulle indsamles 3D seismiske data samt sedimentkerner ved en af de få aktive danske havbundsfordybninger, hvor olie og gas siver ud.
Læs mere om AU-Limfjorden 2017 – Western Limfjord Pockmark Investigation

 

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2017
25 JUNI 2024