Togter i 2011

DCH's bestyrelsen besluttede i efteråret 2010 at bevillige midler til to ud af fire ansøgninger for 2011. 

Det ene togt gennemførtes af en gruppe fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Aarhus Universitet, Universidad Autonoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas (Mexico), University of Bremen, Center for Marine Environmental Sciences (Tyskland), Marine Geochemistry & Chemical Oceanography Geosciences, Utrecht University (Holland) og Instituto de Oceanología (Cuba). Togtet forgik i Den Mexicanske Golf i februar 2011. Udfra sedimentkerner er det forventningen at kunne rekonstruere fortidens variationer i klima og oceanografi.

Det andet togt fandt sted i Østersøen med en gruppe fra DTU Aqua (Danmarks Tekniske Universitet), Danmarks Miljøundersøgelser (Aarhus Universitet), Leibniz Institute of Marine Sciences at Kiel University (Tyskland) og Institute for Hydrobiology and Fisheries Science (Tyskland). 

Se beskrivelse af de fire ansøgninger her.

 

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2011
25 JUNI 2024