Togter i 2024

I 2024 er der planlagt otte togter med støtte fra DCH. To af dem er ikke nye bevillinger, men togter, hvor gennemførelsen har måttet forlænges ind i 2024 af praktiske årsager.

Bevillingerne til de nye togter i 2024 blev givet i forbindelse med ansøgningsrunden, der havde frist 1. april 2023. Her modtog DCH ansøgninger for et samlet beløb på ca. 6,2 mio. kr., hvoraf DCH’s bestyrelse bevilgede 6 mio. kr. Beløbet faldt senere til ca. 4 mio. kr., da et bevilget projekt måtte trækkes tilbage, fordi en række omstændigheder omkring togtet gjorde det umuligt for ansøger at gennemføre det.

Togter i 2024 støttet af DCH

Carbon use efficiency of prokaryotes in the deep sea
Ansøger: Devanghi Sathe (SDU)    
Skib: Atlantic Explorer (US) i det vestlige Nordatlanten
Tildelt bevilling: 0,19 mio. kr. 
Tema: Afdækning af mikrobiel kulstofomsætning i dybhavet gennem in situ inkubation 
DCH-projektkode: 2024-03 CUPID

Flexus for observation and monitoring of mesopelagic resources
Ansøger: Susan Lusseau (DTU)    
Skib: RV Dana (DK) i Norskehavet
Tildelt bevilling:  0,44 mio. kr. 
Tema: Afdækning af muligheder for anvendelse af fiskerimoniteringsteknologi
Bemærkninger: Dele af aktiviteter planlagt til også at ske i 2025
DCH-projektkode: 2024-04 FLEX-MORE

Biogeochemical implications of coastal anoxia – Part III 
Ansøger: Bo Thamdrup (SDU) 
Skib: RV Aurora (DK) i indre danske farvande
Tildelt bevilling:  0,75 mio. kr. 
Tema: Biogeokemiske konsekvenser af iltsvind i indre danske farvande
Bemærkninger: Fortsættelse af eksperimentelt arbejde på Biocoast 2 togterne fra tidligere år
DCH-projektkode: 2024-09 BioCoast3

Phytoplankon, CO2-sequestration and sediment remineralisation in the subpolar gyre
Ansøger: Katherine Richardson (KU)   
Skib: Arni Fridrikson (IS) i Nordatlanten
Tildelt bevilling:  0,97 mio. kr.
Tema: Primærproduktion i Nordatlanten, dens fordeling, rolle og ændringer over tid
DCH-projektkode: 2024-05 PHYCOS

3D Seismic investigations of Pleistocene ice dynamics and shallow geohazards in the central North Sea 
Ansøger: Katrine Juul Andersen (AU)   
Skib: RV Aurora (DK) i Nordsøen
Tildelt bevilling: 1,55 mio. kr.
Tema: Geologiske undersøgelser af pleistocæne istidsdynamikker i Nordsøen ved brug af seismik.
DCH-projektkode: 2024-06 (3D-ICE-Dynamics)

Jellyweb Madeira: The neglected role of gelatinous zooplankton in North Atlantic oceanic food webs 
Ansøger: Jamileh Javidpour (SDU)   
Skib: RV Maria S. Marian (GE) i Nordøstatlanten
Tildelt bevilling: 0,09 mio. kr.
Tema: Afdækning af gelatinøs zooplanktons rolle i nordatlantens økosystemer
DCH-projektkode: 2024-07 Jellyweb Madeira

Explaining larval fish timing in the Kattegat and Danish Belt Seas (fortsat fra 2023)
Ansøger: Anna Neuheimer (AU)
Skib: RV Aurora (DK) i indre danske farvande
Tildelt bevilling: 0,5 mio. kr.  (for aktiviteter i 2023 og 2024)
Tema: Rumlig og tidslig fordeling af fiskelarver i Kattegat og Bælthavet
Bemærkninger: Fortsat fra 2023 grundet udfordringer med at få gennemført alle aktiviteter
DCH-projektkode: 2023-6 Katfish23

Biogeochemical implications of coastal anoxia – Part II (fortsat fra 2023)
Ansøger: Bo Thamdrup (SDU) 
Skib: RV Aurora (DK) i Skagerrak og Østersø
Tildelt bevilling:  0,7 mio. kr. (for aktiviteter i 2023 og 2024)
Tema: Biogeokemiske konsekvenser af iltsvind i indre danske farvande
Bemærkninger: Fortsat fra 2023 grundet udfordringer med at få gennemført alle aktiviteter
DCH-projektkode: 2023-01 BioCoast2

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2024
25 JUNI 2024