Togter i 2022

I 2022 blev gennemført seks togter med støtte fra DCH. Heraf var flere udskudt fra tidligere år, bl.a. på grund af implikationer af COVID-pandemien.

Togter i 2022 støttet af DCH

Seismic experiment of the Ammassalik Basin sediments & Baffin Bay Ice-Ocean-Sediment interaction
Ansøger: John Hopper (GN) 
Skib: Søværnets skib HMDS Lauge Koch (DK) i Grønland
Tildelt bevilling: 1 mio. kr. 
Tema: Geologiske kortlægninger af Ammassalik Bassinet i Sydøst Grønland i relation til at forstå opbruddet af superkontinentet Pangea (SEAMS) samt indsamling af havbund og seismikdata i den nordlige Baffin Bugt for at kortlægge glaciale marine processer, et asteroidekrater og betiske marine bakteriesamfund
Bemærkninger: Udskudt i flere omgange fra 2019. Gennemført i reduceret udgave i kombination med BIOS-togtet (bevilget i 2018)
DCH-projektkode: 2019-02 SEAMS og 2018-0X BIOS

Cryptic methane cycling in the seabed 
Ansøger: Bo Barker Jørgensen (AU) 
Skib: RV Aurora (DK) i indre danske farvande 
Tildelt bevilling: 0,41 mio. kr. 
Tema: Afdækning af, hvordan metan-cyklussen udfolder sig i marine sedimenter
Bemærkninger: Udskudt fra 2020
DCH-projektkode: 2020-06 AuBo 2020

3D-FanøBugt
Ansøger: Katrine Juul Andresen (AU)
Skib: RV Aurora (DK) i Nordsøen (Fanø Bugt)
Tildelt bevilling: 0,61 mio. kr. 
Tema: 3-D højopløselig kortlægninger af det geotektoniske kompleks i Nordsøen til beskrivelse af stor-skala tektoniske processer
Bemærkninger: Udskudt fra 2020
DCH-projektkode: 2020-08 3D-FANØBugt

Biogeochemical implications of coastal anoxia
Ansøger: Laura Bristow (SDU) 
Skib: RV Aurora (DK) i indre danske farvande
Tildelt bevilling: 0,55 mio. kr. 
Tema: Afdækning af mikrobielle processer i iltfri miljøer i indre danske farvande
DCH-projektkode: 2022-02 BioCoast

New technology for marine biological and geophysical research in Greenland
Ansøger: Diana Krawczyk (GN) 
Skib: RV Tarajoq (GL) i Disko bugten mm. i farvandet ud for det vestlige Grønland
Tildelt bevilling: 0,45 mio. kr. 
Tema: Kortlægning af bundhabitater og deres diversitet via ny bio-geo-fysisk teknologi i Diskobugten
Bemærkninger: Udskudt fra 2021
DCH-projektkode: 2021-02 BioGeoTech

Polar Dream – from glacier to glacier (extended version)
Ansøger: Søren Ryesgaard (AU)
Skib: Skonnerten Livet (privat skib) i farvandet ud for det sydlige og østlige Grønland
Tildelt bevilling: 0,36 mio. kr. 
Tema: Kvantificering af de biogeokemiske effekter af øget smeltevand i arktiske marine økosystemer
Bemærkninger: Togtet fulgte op på togtet med HMDS Lauge Koch året før
DCH-projektkode: 2022-03 Polar Dream

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2022
25 JUNI 2024