Togter i 2013

Ansøgningsrunden for 2013 havde frist 1. marts 2012. Der indkom i alt seks ansøgninger om ca. 12,8 mio. kr.

Bevillingsrammen for Dansk Center for Havforsknings aktiviteter for 2013 var på 5 mio. Bestyrelsen vedtog at bevillige midler til to ansøgninger på i alt 1 million samt at yde delvis finansiering til et Sargassohavstogt, som blev gennemført i 2014. 

Den ene ansøgning omhandlede boring i Østersøen.
Læs mere om DAN-IODP-SEIS – Danish Baltic Sea IODP High Resolution 2D seismic

Den anden ansøgning omfattede deltagelse for forskere på fem eksisterende togter i Atlanten.

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2013
25 JUNI 2024