Søg om støtte

Forskere kan søge om støtte til skibscharter til forskningsformål og låne udstyr hos Dansk Center for Havforskning (DCH).

Støtte til togter

DCH administrerer en pulje, hvor forskere kan søge om støtte til udgifter til at chartre et skib til forskningsformål. Det er også muligt at søge om sejltid med Søværnets skibe i Nordatlanten og ved Grønland. 
Læs mere om ansøgning om støtte til skibschartring

Skibe til chartring

Midler fra DCH kan anvendes til at chartre skibe overalt i verden til forskningsformål.
Find eksempler på skibe til chartring

Forskningsudstyr til udlån

DCH har købt udstyr til oceanografisk forskning. Noget er fastmonteret på inspektionsskib Lauge Koch, andet er mobilt og kan lånes.
Læs mere om lån af udstyr

Feltarbejde med Marinehjemmeværnet

DCH og Marinehjemmeværnet har en aftale om, at værnets fartøjer i en vis udstrækning kan anvendes til feltarbejde. 
Læs mere om sejlads med Marinehjemmeværnet

Koordinering af kommende ansøgninger om skibstid

Har du en konkret plan eller et ønske om et togt, kan du informere andre om det ved at sætte en note på Google Jamboard. På den måde kan du måske få kontakt til andre forskningsgrupper, der er interesserede i at samarbejde eller dele skibstid.
Læs mere om koordinering af kommende ansøgninger på Google Jamboard

 

 

https://www.havforskning.dk/da/soeg-om-stoette
25 JUNI 2024