Om Dansk Center for Havforskning (DCH)

Dansk Center for Havforskning (DCH) har som formål at styrke og stimulere dansk havforskning. Det sker primært ved administration af midler til chartring af forskningsskibe samt ved samarbejde med Forsvaret og Marinehjemmeværnet om anvendelse af deres fartøjer til forskning.

Hvem står bag DCH?

DCH blev startet 1. januar 2010 og er et samarbejde mellem alle danske havforskningsinstitutioner. 

Institutionerne bag Dansk Center for Havforskning er: 

 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Roskilde Universitet
 • Danmarks Meteorologisk Institut
 • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 • Forsvarets Center for Operativ Oceanografi
 • Grønlands Naturinstitut
 • Faroe Marine Research Institute. 

Opgaver

DCH har som formål at styrke og stimulere dansk havforskning. Det sker primært ved administration af midler til chartring af forskningsskibe samt ved samarbejde med Forsvaret og Marinehjemmeværnet om anvendelse af deres fartøjer til forskning.
Læs mere om DCH’s opgaver

Finansiering

DCH finansieres via finansloven.

Bestyrelse

DCH ledes af en bestyrelse med repræsentanter udpeget af samarbejdsinstitutionerne. Bestyrelsesformand er professor Kathrine Richardson fra Københavns Universitet. 
Se medlemmer af bestyrelsen

Sekretariat og kontakt

DCH’s sekretariat er placeret ved DTU Aqua og ledes af professor Colin Stedmon. 
Find kontaktoplysninger til DCH's sekretariat

 

 

https://www.havforskning.dk/da/om-dch
25 JUNI 2024