Togter i 2018

Ansøgningsrunden for 2018 havde frist den 1. april 2017. Der indkom i alt 5 ansøgninger for et samlet beløb på 2,5 mio. kr.

DCH's bestyrelse besluttede at bevillige midler til to ansøgninger med et samlet beløb på 975.000 kr.

Det ene togt havde til formål at undersøge, hvordan dyrkning af tang i stor skala påvirker havmiljøet. Undersøgelserne foregik på to forskellige lokationer i Kattegat og blev udført af Aarhus Universitets forskningsskib Aurora.
Læs mere om CiDS-2 – Control in the Danish Straits 2

Det andet togt undersøgte områder med intern hydraulisk kontrol i Storebælt. Togtet foregik med Aarhus Universitets forskningsskib Aurora.
Læs mere om EcoMacro – Ecosystem impact of large-scale Marcroalgae cultivation

Derudover blev der bevilliget støtte til to togter med forsvarets nye inspektionsfartøj Lauge Koch, som begge gik til Grønland.

Det ene af togterne med Lauge Koch undersøgte påvirkningen af seismisk aktivitet på narhvaler og blev ledet af Aaruhus Universitet.
Læs mere om LAKO-GN 2018 – Seismic narwhal expedition

Det andet togt med Lauge Koch undersøgte indflydelsen af øget ferskvandstilførsel på produktiviteten i østgrønlandske fjorde og blev ledet af Grønlands Naturinstitut.
Læs mere om LAKO-AU 2018 – Influence of increased freshwater supply on productivity of East Greenland fjords 

 

 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2018
25 JUNI 2024