Togter i 2020

I 2020 blev der gennemført tre togter med støtte fra DCH. Flere var oprindeligt planlagt, men måtte udskydes af forskellige årsager, herunder COVID-relaterede udfordringer med logistik.

Togter i 2020 støttet af DCH

Marine plastic in Danish waters
Ansøger: Torkel Gissel Nielsen (DTU) 
Skib: RV Dana (DK) i Skagerrak og Østersø
Tildelt bevilling: 1,0 mio. kr. 
Tema: Afdækning af fordeling og konsekvenser af plastik for de marine økosystemer omkring Danmark
DCH projektkode: 2020-02 MARPLAST

Hidden habitats 
Ansøger: Diana Krawczyk (GN)
Skib: RV Sanna (GL) i Diskobugten
Tildelt bevilling: 0,47 mio. kr
Tema: Topografiske og biologiske kortlægninger af Diskobugtens bundhabitater i høj opløsning ved hjælp af multibeam ekkolod og side-scan sonar suppleret med videobaserede kortægninger af bundfauna- og flora
Bemærkninger: Grundet COVID-relaterede udfordringer måtte seismikdelen udskydes til 2021 og blev gennemført som en del af et togt med RV Tarajoq
DCH-projektkode: 2020-07 Hidden Habitats

Iltsvind og forsuring – effekter og regulerende faktorer
Ansøger: Jens Würgler Hansen (AU)
Skib: RV Aurora (DK) i sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav
Tildelt bevilling: 0,4 mio. kr.
Tema: Afdækning af rumlige og tidslige variationer i hydrodynamki samt kobling mellem sediment og vandsøjle for stofomsætningen mv.  
DCH projektkode: 2020-05 IltSurf 

https://www.havforskning.dk/da/togter/togter-2020
25 JUNI 2024