Støtte til togter

Ansøgningsfristen for støtte til togter er hvert år den 1. april kl. 12.00 (dansk tid).

Dansk Center for Havforskning (DCH) administrerer en pulje af midler, hvor forskere kan søge om støtte til at få dækket omkostninger til skibscharter til forskningsformål samt tilslutningsrejser. Der er 4-5 mio. kr. til rådighed for togter hvert år. 

Hvad kan der søges om støtte til?

Der kan søges om støtte til at få dækket omkostninger til chartring af danske og udenlandske skibe til forskningsformål samt tilslutningsrejser for deltagere på forsknings- og uddannelsestogter.

Man kan også søge om sejltid med Søværnets skibe i Nordatlanten og ved Grønland i forbindelse med forskningsprojekter. 

Der bruges samme ansøgningsskema i begge tilfælde. 

Se eksempler på skibe, som kan anvendes til forskningsformål

Sådan søger du

Ansøgningsfristen til DCH er hvert år den 1. april kl. 12.00 (dansk tid). Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen i midten af juli. For ansøgninger om sejltid med Søværnets skibe kan man først forvente svar med udgangen af året.  

Ansøgning

Ved ansøgning skal ansøgningsskemaet og budgetkræftelsesskemaet anvendes:

Vejledning og skema er på engelsk for at gøre det lettere for ansøgerne at lave en ansøgning i samarbejde med udenlandske forskere og for at gøre det muligt for DCH at sende ansøgningerne til international evaluering.

Hvis du planlægger forskningsaktiviteter i det nordlige Atlanterhav, bør du forholde dig til OSPAR-kommissionens adfærdskodeks for marin forskning.
Læs om god forskningsadfærd i områder omfattet af OSPAR-konventionen

Afrapportering

Afrapporteringen skal indsendes til DCH senest to måneder efter, at feltaktiviteterne er afsluttet. Afrapporteringen skal omfatte en togtrapport (se skabelonen herunder) samt et regnskab. 

 

https://www.havforskning.dk/da/soeg-om-stoette/togter
25 JUNI 2024