Skibe til chartring

Midler fra Dansk Center for Havforskning (DCH) kan anvendes til at chartre skibe overalt i verden til forskningsformål. Listen med eksempler herunder er derfor ikke udtømmende.

Forskningsskibe relevante for danske farvande – eksempler


Dana IV

Dana. Foto: Milan Møller Pavlovic
Få mere at vide om Dana IV, Danmark

Aurora

Aurora. Foto: Aarhus Universitet
Få mere at vide om Aurora, Danmark

Havfisken

Havfisken. Foto: DTU Aqua
Få mere at vide om Havfisken, Danmark

Skagerak

Forskningsskibet Skagerak
Få mere at vide om Skagerak, Sverige

Kommercielle skibe relevante for danske farvande – eksempler

Selskabet FOGA har et bredt udvalg af skibe. 
Få mere at vide på FOGAs hjemmeside


Forskningsskibe relevante for arktiske farvande – eksempler


Tarajoq

Tarajoq. Foto: Dorit Olsen
Få mere at vide om Tarajoq, Grønland

Dana IV

Dana. Foto: Milan Møller Pavlovic
Få mere at vide om Dana IV, Danmark

Sanna

Sanna. Foto: Josephine Nymand
Få mere at vide om Sana, Grønland

Skagerak
Forskningsskibet Skagerak
Få mere at vide om Skagerak, Sverige

Ulla Rinman

Ulla Rinman. Foto: Norlengs
Få mere at vide om Ulla Rinman


Inspektionsskibet Lauge Koch – arktiske farvande


Lauge Koch

Inspektionsskibet Lauge Koch
Søværnet råder over skibet Lauge Koch, som kan anvendes under særlige omstædigheder uden krav om betaling for chartring.
Læs mere om inspektionsfartøjer som Lauge Koch (Knud Rasmussen-klassen) 
Læs mere om oceanografisk udstyr på Lauge Koch


Kommercielle skibe relevante for arktiske farvande – eksempler

På vej

 

Har du forslag til skibe?

Hvis du har forslag til skibe, som kan tilføjes på listen på denne side, kan du kontakte DCH.
Find kontaktoplysninger til DCH

https://www.havforskning.dk/da/soeg-om-stoette/skibe
25 JUNI 2024