Skibe til chartring

Midler fra Dansk Center for Havforskning (DCH) kan anvendes til at chartre skibe overalt i verden til forskningsformål. Listen med eksempler herunder er derfor ikke udtømmende.

Forskningsskibe relevante for danske farvande – eksempler

 

Dana

Dana. Foto: DTU Aqua
Få mere at vide om Dana

Aurora

Aurora. Foto: AU
Få mere at vide om Aurora

Havfisken

Havfisken
Få mere at vide om Havfisken

Kommercielle skibe relevante for danske farvande – eksempler

Selskabet FOGA har et bredt udvalg af skibe. 
Få mere at vide på FOGAs hjemmeside

Forskningsskibe relevante for arktiske farvande – eksempler

Kommercielle skibe relevante for arktiske farvande – eksempler

På vej

 

Har du forslag til skibe?

Hvis du har forslag til skibe, som kan tilføjes på listen på denne side, kan du kontakte DCH.
Find kontaktoplysninger til DCH

https://www.havforskning.dk/soeg-om-stoette/skibe
25 SEPTEMBER 2022