Marinehjemmeværnets fartøjer til feltarbejde

Dansk Center for Havforskning og Marinehjemmeværnet har en aftale om, at værnets fartøjer i en vis udstrækning kan anvendes til feltarbejde. 

Typer af feltarbejde

Marinehjemmeværnet peger på følgende muligheder for feltarbejde med værnets fartøjer:  

  • Udtagning af vandprøver. 
  • Udlægning, optagning og vedligehold af måleudstyr.
  • Prøvefiskeri. 
  • Sejladser med studerende.

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og Marinehjemmeværnet er positivt indstillet over andre typer af opgaver, hvis de er tilpasset fartøjet. 

Er en forsker i tvivl om, hvorvidt et projekt kan gennemføres om bord på et af Marinehjemmeværnets fartøjer, kan man tage kontakt til Marinehjemmeværnet på tlf. 7221 6654 eller e-mail MHV-OPL04@mil.dk, inden ansøgningen formelt indsendes. 

Se Marinehjemmeværnets fartøjer, og hvor de har hjemhavn

Begrænsninger på Marinehjemmeværnets fartøjer

Tidspunkter for sejlads
Marinehjemmeværnet er baseret på frivillig arbejdskraft. Det betyder, at de fleste i værnet har arbejde et andet sted. Derfor henstiller Marinehjemmeværnet til, at ansøgninger om sejlads så vidt muligt ligger på hverdagsaftener eller i weekender. Andre muligheder kan dog undersøges, hvis ansøgeren er i god tid.

Er der projekter, der strækker sig over flere dage, vil det også være muligt at benytte Marinehjemmeværnets fartøjer. Her må man dog forvente, at sejladserne bliver fordelt på flere hverdagsaftener eller weekender.

Anvendelse af kran
Kranen på Marinehjemmeværnets fartøjer må som udgangspunkt alene anvendes til håndtering af fartøjets gummibåd. Derfor kan værnet ikke hjælpe med opgaver, hvor kranens oprindelige anvendelsesformål kompromitteres, som f.eks. bundprøvetagning med haps. Opgaver, hvor kranen anvendes til bjærgning af mindre byrder fra havoverfladen, f.eks. måleudstyr, er mulige.

Økonomi

Assistancen gennemføres som en del af Hjemmeværnets hjælp til civile myndigheder og kan derfor gennemføres uden beregning for Dansk Center for Havforskning og de deltagende institutioner. 

Ansøgning

For at søge om sejlads med Marinehjemmeværnets fartøjer skal man bruge et særligt ansøgningsskema.

Hent ansøgningsskema til sejlads med Marinehjemmeværnet

Ansøgningen sendes til MHV-KTP-OPL@mil.dk med kopi til DCH, dch-secretariat@aqua.dtu.dk

Afrapportering

For hver togt, der gennemføres, skal der laves en kort afrapportering til DCH (maks. 1 side). Rapporterne indgår i en årlig evaluering med Marinehjemmeværnet om samarbejdets forløb og fortsatte udvikling.

 

Kontakt

Kontakt til Marinehjemmeværnet

Tlf. 7221 6654

E-mail: MHV-OPL04@mil.dk 

https://www.havforskning.dk/da/soeg-om-stoette/mhv
25 JUNI 2024