CiDS-2

Projektet CiDS-2  Control in the Danish Straits 2 fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2018.

På et togt i 2015 (CiDS-1), også støttet af DCH, blev der opdaget to og muligvis fem områder med intern hydraulisk kontrol i Store Bælt. Det opfølgende projekt (CiDS-2) havde til formål at undersøge disse områder specielt med fokus på, hvordan topografisk påvirket opblanding styrer planktonproduktivitet og den deraf afledte effekt på hele økosystemet til toppen af fødekæden.

Togtet skulle gennemføres med forskningsskibet Aurora og var delt i et forårs- og et efterårstogt. Desværre måtte efterårstoget udskydes til 2019 grundet reparation af udstyr. Resume samt foreløbige resultater fra toget kommer derfor først her på siden, når resten af togtet er gennemført. Læs om forløberen (CiDS-1) til togtet her.

CiDS-I 2015
Foto: Morten Holtegaard Nielsen (CiDS-1 2015).

 

 

https://www.havforskning.dk/togter/togter-2018/cids-2
25 JUNI 2024