Søg om støtte

Ansøgningsfristen for togter er 1. april hvert år. Der kan forventes svar på ansøgningen i midten af juli.  

Dansk Center for Havforskning administrerer en pulje af midler, hvor forskere kan søge om støtte til at få dækket omkostninger til skibscharter og tilslutningsrejser for deltagere på forsknings- og uddannelsestogter.
Læs mere om den kommende ansøgningsrunde for skibscharter
Læs mere om ansøgningsproceduren

Der er også mulighed for at benytte flådens fartøjer samt Marinehjemmeværnets fartøjer.
Læs mere om muligheden for at benytte forsvarets fartøjer

 

 

https://www.havforskning.dk/soeg-om-stoette
29 NOVEMBER 2021