LAKO-AU 2018

Projektet LAKO-AU 2018 – Influence of increased freshwater supply on productivity of East Greenland fjords fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2018.

Den arktiske atmosfære opvarmes hurtigt i forhold til det globale gennemsnit, hvilket resulterer i en accelererende smeltning af havis og den grønlandske indlandsis. Ændringerne i dækningsgraden af havis er blevet vel dokumenteret med remote sensing, og de direkte og indirekte effekter på det marine økosystem har været et dominerende tema inden for den arktiske forskning i det sidste årti. Imidlertid er der nu stigende tegn på, at smeltning af den arktiske kryosfære øger tilførslen af ferskvand til de arktiske oceaner, hvilket påvirker cirkulationen, vertikal blanding, indhold af næringsstoffer samt luft-hav-udveksling af drivhusgasser. Effekten af dette er akut langs Grønlands kyst, hvor hastigheden, hvormed isen smelter, er steget kraftigt de sidste to årtier.

De grønlandske fjorde danner grænseflade mellem havet og indlandsisen, og det er her komplekse interaktioner mellem is, ferskvand og havvand sker. Det varme atlantiske strøm har vist sig at påvirke smeltningen af gletsjere i bestemte fjorde. Havets varmetransport er blevet identificeret som en af de kritiske processer for at forstå gletsjernes stabilitet. Smeltevandet fra gletsjere stammende fra den grønlandske indlandsis påvirker dog også havets processer, da det har vist sig at indeholde betydelige mængder af biotilgængeligt kulstof og mikro-næringsstoffer.

Togtet foregik med flådeskibet Lauge Koch i august 2018. Formålet med togtet var at bestemme indholdet og virkningen af ferskvand i flere fjordsystemer i Østgrønland for at få et bedre kendskab til, hvordan ændringer i kryosfæren vil påvirke de kystnære havsystemer omkring Grønland i fremtiden. Togtet var koblet til et tidligere togt støttet af DCH i 2016 (Baffin Bay System Study).

 

 

 

https://www.havforskning.dk/togter/togter-2018/lako-au-2018
25 JUNI 2024