Togter i 2016

Ansøgningsrunden for 2016 havde frist 1. april 2015. Der indkom i alt 10 ansøgninger om 24 mio. kr.

Der var udmeldt en forventet bevillingsramme for ansøgninger i 2016 på 7 mio. kr. DCH's bestyrelse vedtog at bevillige midler til fem ansøgninger på i alt 8,4 mio. kr. 

To af togterne foregik i arktiske farvande omkring Grønland. En gruppe forskere deltog, som en del af en større canadisk-dansk Grønlandsekspedition, i det tredje togtben, der udforskede området grænsende mellem Nordgrønland og den nordøstlige del af Ellesmere Island. Togtet udførtes med den canadiske kystvagts forskningsskib Amundsen. 

En anden forskergruppe undersøgte forskellige aspekter af interaktioner mellem den grønlandske iskappe og havet og sammenlignede bl.a. nordlige fjordsystemer med sydlige fjordsystemer. Togtet blev udført i august 2016 med Grønlands Naturinstituts forskningskib Sanna.
Læs mere om B2Sys – Baffin Bay System Study

En bevilling blev givet til et togt, der gik til den nordlige Østersø. Her blev der bl.a. set på vertikal opblanding af næringssalte og deres indflydelse på fotosyntese og planktondiversitet. Togtet udførtes med DTU Aquas forskningsskib Dana.
Læs mere om VERMIX – The impact of localized VERtical MIXing over the nutricline on plankton diversity, primary production and ecosystem structure

De to sidste bevillinger blev givet til togter, der blev udført med Aarhus Universitets forskningsskib Aurora. Det ene togt gik til Østersøen og havde til formål at undersøge sulfatomsætningen i de øverste 9 meter af havbunden omkring Bornholm.
Læs mere om AuBo2016 – A multi-disciplinary study of microbial and geochemical processes in the seabed of the Bornholm Basin

Det andet togt med Aarhus Universitets forskningsskib Aurora gik til Den Norske Rende i Skagerrak, hvor diversiteten af det bentiske samfund skulle undersøges langs dybde gradienter. 
Læs mere om DeepFuncEcol II – Functional diversity and ecology of continental slope communities

 

 

https://www.havforskning.dk/togter/togter-2016
23 JULI 2024