LAKO-GN 2018

Projektet LAKO-GN 2018 – Seismic narwhal expedition fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2018.

Projektet var en del af en undersøgelse omkring korttidseffekten af narhvalers påvirkning af seismiske undersøgelser.

Flådeskibet Lauge Koch var platform for en seismisk undersøgelse i Scoresby Sound-området. Samtidig med den seismiske undersøgelse overvågede en landbaseret forskningsgruppe lydspredningen i det komplekse fjordsystem og indsamlede data om narhvalernes reaktion på lydniveauerne.

Resultaterne fra projektet skal anvendes til en fastsættelse af retningslinjer for kommercielle seismiske undersøgelser af kulbrinter.

Ønsker du at vide mere om dette projektet, så kontakt DCH.

 

 

https://www.havforskning.dk/togter/togter-2018/lako-gn-2018
25 JUNI 2024