DAN-IODP-SEIS

Projektet DAN-IODP-SEIS – Danish Baltic Sea IODP High Resolution 2D seismic initiative fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2013.

DAN-IODP-SEIS, et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Sveriges Geologiske Undersøgelser (SGU), Institut for Geoscience (IG) ved Århus Universitet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet, havde til formål at få mest muligt ud af Østersø IODP-borekampagnen, som løb af stablen i 2013.

Togtet fandt sted i perioden 13. juni 2013 - 15. juli 2013 og blev udført med skibet Ocean Surveyor, som er ejet af SGU. Det var et seismisk 2D-multikanalssurvey med henblik på kortlægning af de kvartære lag i Kattegatområdet. Ved at kombinere arkiv seismiske data og ny indsamlet 2D seismik med IODP-kerneoplysninger vil det være muligt at få detaljeret kendskab til dybe danske kvartære bassiner, som omfatter den sidste glaciale cyklus.

Hovedinstrumenterne, der blev brugt til indsamling af data, var airgun og sparkere lydkilder. Data blev optaget på en 600 m lang digital streamer, som gav mulighed for at kombinere høj opløsning (nøjagtighed) i de øverste 100 m af havbunden med stor nedtrængning (ca. 1 km) under havbunden. Derudover blev der indsamlet supplerende detaljerede akustiske informationer i de øverste jordlag ved hjælp af multistråle ekkolod og sedimentekkolods målinger.

De første præliminære data viste, at der savnsynligvis er en meget tæt sammenhæng mellem præ-kvartærets forkastningssystemer og de kvartære bassiners udviklingshistorie. Som perspektiv til fremtiden kan nævnes, at indsamling af samtidige seismiske data med forskellige frekvensområder giver mulighed for både at indsamle data med stor nedbrydning og med høj opløsning. Dette vil være en stor fordel i arbejdet med at tolke sammenhængen mellem de yngste sedimenter og eventuelle tektoniske bevægelser i de dybere lag af undergrunden. 

 

 

https://www.havforskning.dk/togter/togter-2013/dan-iodp-seis
23 JULI 2024