SEDIMICE 2011

Projektet SEDIMICE – Linking sediments with ice-sheet response and glacier retreat in Southeast Greenland fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2012.

Togtet i 2011 i projektet SEDIMICE fandt sted i området omkring Sermilik Fjord, Ikertivaq og Køge Bugt i Sydøstgrønland, hvor udløbsgletsjere, heriblandt Grønlands tredjestørste (Helheim), kælver store mængder isbjerge ud i fjordene. Togtet blev udført i august 2011, da forholdene på dette tidspunkt af året normalt er favorable med minimal hav-is og milde vejrforhold.

Helheim Gletsjer i baggrunden
Helheim Gletsjeren i baggrunden.

Formålet med togtet var at indsamle sedimentkerner fra fjordene med henblik på at rekonstruere glaciologiske og oceanografiske variationer gennem de seneste 100 år (samt de senere århundreder til årtusinder) for at undersøge sammenhængen mellem gletsjer-afsmeltning og oceanografiske forhold.

Der blev i alt indsamlet 26 sedimentkerner (ca. 2 meter lange) bestående af smeltevandssediment med varierende indhold af isdroppet materiale. Data fra de analyserede sedimentkerne yder et væsentligt bidrag til forskningsprojektet SEDIMICE "Linking sediments with ice-sheet response and glacier retreat in Southeast Greenland", som generelt undersøger samspillet mellem gletsjerdynamik, produktion af isbjerge og indstrømning af relativt varmt vand til sydøstgrønlandske fjorde.

Resultaterne forventes at bidrage væsentligt til forsøget på at forudsige det fremtidige massetab fra den grønlandske indlandsis i forbindelse med forventede klimaændringer, da dette kræver en langt bedre forståelse af udløbsgletsjerdynamik og samspil med klima, end man har på nuværende tidspunkt.

Isbjerg med sediment samt sedimentkerner
Isbjerg med sediment samt sedimentkerner,

 

 

https://www.havforskning.dk/togter/togter-2012/sedimice
25 JUNI 2024