Koordinering af kommende ansøgninger om skibstid

DCH gør det nemmere for kommende ansøgere at få kontakt til andre forskningsgrupper, der kunne være interesserede i at samarbejde eller dele skibstid.

Forskning i fjerne havområder er logistisk udfordrende og omkostningstungt for forskningsprojekter, bl.a. på grund af behovet for forskningsskibe og anden infrastruktur.

DCH finansierer årligt flere projekters skibstid og rejseudgifter, hvoraf mange foregår i bl.a. arktiske og nordatlantiske farvande. DCH mener, at flere projekter ville kunne få støtte, hvis projekterne i højere grad koordinerede og planlagde i fællesskab forud for ansøgningerne. Det vil særligt kunne øge udnyttelsen af skibstid, herunder transittid, og give mindre projekter bedre muligheder for også at nå fjerntliggende områder.

For at fremme koordinering mellem projekter kan forskningsgrupper annoncere deres interesser ved at sætte en note på Google Jamboard.
Åbn Google JamBoard for at se noter om togtinteresser eller selv indsætte en note

Kontakt gerne DCH's sekretariatet på dch-secretariat@aqua.dtu.dk, hvis du har spørgsmål.  

 

 

https://www.havforskning.dk/soeg-om-stoette/planlaegning
25 JUNI 2024