Bestyrelsen for DCH

Bestyrelsen for Dansk Center for Havforskning er udpeget af de forskningsinstitutioner, der samarbejder omkring centeret.

Formand
Katherine Richardson, professor, Københavns Universitet

Næstformand
Peter Grønkjær, professorAarhus Universitet

Medlemmer
Karen Edelvang, sektionsleder, Danmarks Tekniske Universitet

Charlotte Wiin Havsteen, afdelingschef, Forsvarets Center for Operativ Oceanografi

Paul Knutz, forskningsprofessor, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Niels Madsen, professor, Aalborg Universitet

Steffen Olsen, forskningschef, Danmarks Meteorologiske Institut

Hans Ramløv, professor, Roskilde Universitet

Bo Thamdrup, professor, Syddansk Universitet

Observatører
Frej Sorento Dichmann, souschef, Kontor for Forskning og Forskningsinfrastruktur, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Eilif Gaard, direktør, Faroe Marine Research Institute (HAVSTOVAN)

Mie S. Winding, centerleder, Grønlands Klimaforskningscenter, Grønlands Naturinstitut

 

 

https://www.havforskning.dk/om-dch/bestyrelsen
5 DECEMBER 2023