Dansk Center for Havforskning

Dansk Center for Havforskning har som formål at styrke og stimulere dansk havforskning. Dette sker primært ved administration af midler til chartring af forskningsskibe samt ved udvikling af samarbejde med Forsvaret og Marinehjemmeværnet i forhold til anvendelse af søværnets fartøjer til forskning.

Hvem står bag centeret?

Dansk Center for Havforskning blev startet 1. januar 2010 og er et samarbejde mellem alle danske havforsknings institutioner. Centeret ledes af en bestyrelse med repræsentater udpeget af samarbejdsinstitutionerne:

  • Københavns Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Syddansk Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Roskilde Universitet
  • Danmarks Meteorologisk Institut
  • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
  • Forsvarets Center for Operativ Oceanografi.
  • Grønlands Naturinstitut

Bestyrelsesformand er Professor Kathrine Richardson fra Københavns Universitet. Centerets sekretariat er placeret ved DTU Aqua og ledes af Colin Stedmon. 

Centerets primære opgaver

Udbud og administration af pulje til dækning af skibschartring

Centeret finansieres fra 2018 direkte via post på finansloven. Af disse midler disponeres langt de fleste til skibschartring for dansk havforskning. 

Dansk Center for Havforskning vil sikre, at de disponible midler anvendes på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til at understøtte ’state of the art’ marin forskning, feltbaserede uddannelsesaktiviteter, netværksdannelse og udviklingen af synergier på tværs af danske marine forskermiljøer.

Koordinering af udnyttelsen af de danske havforskningsskibe på tværs af ministerier og institutter, herunder uddannelsesaktiviteter

Der er uddannelser inden for havforskning ved de fleste danske universiteter. Kvaliteten af disse uddannelser er afhængig af adgangen til moderne havforskningsskibe og -udstyr. Dansk Center for Havforskning vil i den forbindelse bidrage til at koordinere skibsbaserede uddannelsesaktiviteter på tværs af universiteterne og de øvrige forskningsaktiviteter.

Koordinere samarbejdet med Søværnet omkring udnyttelsen af søværnets skibe til forskning

Søværnets skibe har ved flere lejligheder, bl.a. Galathea 3-ekspeditionen, med succes været brugt til forskningsopgaver. Der er indgået en formel aftale om mulighederne for brug af søværnets skibe. Dansk Center for Havforskning vil udgøre kontaktpunktet mellem danske havforskere og søværnet og vil sammen med søværnet udarbejde procedure for gennemførelse af forskning især på de skibe, der opererer i Nordatlanten.

Koordinere og lette udlån/leje af relevant forskningsudstyr mellem forskningsinstitutionerne

Moderne havforskning er afhængig af specialiseret og i mange tilfælde dyrt udstyr, som derfor kun findes på få institutioner. Adgang til at låne eller leje udstyr er derfor vigtigt for havforskerne og for en omkostningseffektiv udnyttelse af ressourcerne. Dansk Center for Havforskning vil forbedre mulighederne for udlån, leje og vedligeholdelse af udstyr. Centeret ligeledes arbejde for en løsning af de store problemer, der er ved erstatning af tabt eller beskadiget lånt udstyr.

Formidling af internationale chartringskontrakter

I visse tilfælde vil havforskningsopgaver bedst og mest cost-effektivt kunne løses ved chartring af skibstid fra andre nationer. Dansk Center for Havforskning vil med tiden kunne hjælpe danske havforskere med at indgå de mest fordelagtige kontrakter. Centeret vil også bidrage til at koordinere eventuelt bytte af skibstid mellem nationerne (barter agreement).

Derudover er det ambitionen at arbejde for en styrkelse af dansk havforskning ved at tage initiativ til havforskningsaktiviteter, såsom koordinerede kampagner, og ved at skabe opmærksomhed omkring dansk havforsknings vilkår og dens betydning for forståelsen og forvaltningen af klodens miljø og ressourcer. Ved at være en koordinerende enhed på tværs af forskningsmiljøer og institutioner, vil Dansk Center for Havforskning kunne arbejde for en styrkelse af den samlede danske havforskning.

https://www.havforskning.dk/Om-DCH
29 NOVEMBER 2021