Skyer. Foto: Line Reeh

Nyt fra DCH’s bestyrelsesmøde sommeren 2022

onsdag 17 aug 22
|

DCH vil fremover informere her på hjemmesiden om de væsentligste beslutninger og informationer af generel interesse fra DCH’s to årlige bestyrelsesmøder. Herunder er information fra bestyrelsesmødet i juni 2022. 

DCH-bevillinger 2022

Som følge af DCH’s ansøgningsrunde i foråret 2022 er der blevet uddelt ca. 4,5 mio. kr. fordelt på følgende togter:

 • Biogeochemical implications of coastal anoxia – Part II (BioCoast2)
  R/V Aurora i indre danske farvande
  Ansøger: Bo Thamdrup (SDU)  

 • Biorigs
  R/V Aurora i Nordsøen
  Ansøger: Jonas Teilmann (AU)

 • Organic carbon cycling at high pressures in the deep sea
  R/V Umitaka Maru i kystnære og oceaniske farvande omkring Japan
  Ansøger: John Paul Balmonte (SDU)

 • New multifaceted study towards sustainable seafloor in the exploratory area of Melville Bay
  R/V Tarajoq i grønlandske farvande
  Ansøger: Diana W. Krawczyk (GN) 

 • The Fate of Carbon in Greenland fjords (FATE)
  R/V Sana i Grønland
  Ansøger: Lorenz Meire (GN) 

 • KatFish23
  R/V Aurora i indre danske farvande
  Ansøger: Anna Neuheimer (AU)

DCH-togter, som gennemføres i 2022

På baggrund af tidligere års bevillinger gennemføres i 2022 følgende togter:

 • Seismic experiment of the Ammassalik Basin sediments (SEAMS)
  HMDS Lauge Koch i Grønland
  Ansøger: John Hopper (GEUS)

 • Cryptic methane cycling in the seabed
  R/V Aurora i indre danske farvande 
  Ansøger: Bo Barker Jørgensen (AU) 

 • 3D-FanøBugt
  R/V Arurora i danske farvande
  Ansøger: Katrine Juul Andresen (AU)

 • Biogeochemical implications of coastal anoxia (Biocoast)
  R/V Aurora i indre danske farvande
  Ansøger: Laura Bristow (SDU) 

 • BioGeoTech
  R/V TARAJOQ i Grønland
  Ansøger: Diana Krawczyk (GN) 

Andre DCH-beslutninger og -aktiviteter i 2022

 • EURO-ARGO-programmet
  Som følge af en bred stigende interesse på tværs af DCH’s institutioner i det internationale EURO-ARGO-program besluttes det, at DCH betaler for dansk kandidatmedlemskab i 2022 og 2023 (75.000 per år). Desuden besluttes det, at DCH skal arbejde for varigt nationalt medlemskab, ikke finansieret af DCH-midler.

  EURO-ARGO er et europæisk infrastruktursamarbejde, som hjælper de enkelte lande med indkøb, klargøring, dataoverførsel og distribution af standardiserede autonome marine måleinstrumenter, de såkaldte Argo-floats. Se hjemmesiden euro-argo.eu eller fleet monitoring tool

  ARGO-programmet består af tre slags platforme: Core (CTD only), Biogeochemical (CTD med andre kemiske og biologiske sensorer) samt Udvikling (akustik, kamera o.s.v.)
 • 21. Danske Havforskermøde
  DCH deltager med en session på det 21. Danske Havforskermøde i Aalborg, hvor der bl.a. vil blive informeret bredt om ansøgningsmuligheder samt gennemført en workshop dedikeret til planlægning og koordinering af nye ansøgninger. Som potentielt kommende ansøger kan du annoncere for egne planer og holde dig orienteret om andre forskeres planer ved at tilgå DCH’s online togtplanlægnings-jamboard
 • Indkøb af CTD
  DCH-bestyrelsen har besluttet at indkøbe en CTD (Seabird 17) og autofire-modul til eksisterende vandhenter-rosettesystem, som kan udlånes til forskningstogter.
https://www.havforskning.dk/nyheder/2022/08/nyt-fra-dch-bestyrelsen-sommer22
25 JUNI 2024