Mission Ocean Hub

Danish Mission Ocean Hub er en samling af interessenter, der arbejder for at at nå målene i Horizon Europes Mission Ocean om genoprettelse af havene.

Danish Mission Ocean Hub er et initiativ støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Formålet er at samle en bred vifte af interessenter, der alle arbejder for at nå målene for Horizon Europes Mission Ocean, hvor visionen er at genoprette havene inden 2030. 

Interessenter

Interessenterne i den danske Mission Ocean Hub omfatter 

  • den private sektor – fra internationale virksomheder til små og mellemstore virksomheder (SMV'er).
  • offentlige enheder – herunder forskningsinstitutioner og nationale og regionale/lokale forvaltningsorganer.
  • interessegrupper – fra internationale ngo'er til lokale aktionsgrupper. 

Den brede vifte af interessenter afspejler de mange forskelligartede udfordringer, havet har, og behovet for en kollektiv indsats, som udnytter ekspertise på tværs af forskellige sektorer. 

Mål og arbejdsform

Målet med den danske Mission Ocean Hub er at informere om EU-initiativer, dele viden og facilitere dialog og mulige partnerskaber på tværs af sektorer. Derudover fungerer den danske Mission Ocean Hub som en platform for tværministerielt samarbejde og en samlet indsats mod initiativets mål. 

Involveringen af interessenter sker gennem webinarer, nyhedsbreve og workshops. 

Facilitatorer

Danish Mission Ocean Hub faciliteres af Syddansk Universitet (SDU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Syddanmarks EU-kontor (SDEO) og International Council of Exploration of the Sea (ICES).

Kontakt

Kontorchef Niels Gøtke, Uddannelses- og Forskningsministeriet, nigoe@ufm.dk

 

https://www.havforskning.dk/da/om-dansk-havforskning/mission-ocean-hub
25 JUNI 2024