International Arctic Science Committee (IASC)

Danmark er medlem af IASC, som arbejder for at fremme samarbejde om arktisk forskning, bl.a. i arbejdsgruppen for marin forskning. 

IASC-logoHvad er IASC?

International Arctic Science Committee (IASC) er en ikke-statslig international videnskabelig organisation. 

Organisationens mål er at fremme samarbejde inden for alle områder af arktisk forskning i alle lande, som beskæftiger sig med arktisk forskning, og i alle områder af Arktis. IASC støtter tværfaglig forskning for at øge den videnskabelige indsigt i Arktis og i regionens rolle i jordsystemet. 

Læs mere om IASC

Mulighed for støtte

Hvert år støtter IASC et antal workshops eller andre aktiviteter, som enten er begrænset til et af arbejdsgruppernes temaer eller er tværgående. Frist for ansøgning er typisk i januar hvert år. 

Støtten fra hver arbejdsgruppe kan variere (€5000-15000). Der kan også ansøges om fælles funding på tværs af arbejdsgrupper. 

Læs om ansøgningsmulighederne fra IASC

IASC Council

IASC styres af IASC Council, som består af en repræsentant fra hvert medlemsland. Rådet mødes en gang om året i forbindelse med Arctic Science Summit Week.

Den danske repræsentant i IASC Council er:

 • Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Aarhus Universitet.

Læs mere om IASC Council
Læs mere om Arctic Science Summit Week

IASC’s arbejdsgrupper

IASC har fem arbejdsgrupper, som hver har danske repræsentanter: 

 • Atmosphere
 • Cyrosphere
 • Marine
 • Social & Human
 • Teresstrial.

Læs mere om IASC’s arbejdsgrupper

IASC’s marine arbejdsgruppe

IASC’s marine arbejdsgruppe ledes af 

 • Formand Heidemarie Kassens, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Tyskland
 • Næstformand Takashi Kikuchi, Japan Agency for Marine-Earth Science Technology (JAMSTEC)

De danske repræsentanter i gruppen er:

 • Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet 
 • Professor Colin Stedmon, DTU
 • Dr. Henrieka Detlef, Aarhus Universitet (medlem af gruppen som IASC fellow)

Læs mere om IASC’s marine arbejdsgruppe

Orienteringer fra IASC's marine arbejdsgruppe

Den marine arbejdsgruppe afholder to møder om året. De danske medlemmer vil give en kort orientering på DCH's hjemmeside efter hvert møde.
Læs orienteringer fra møder i IASC’s marine arbejdsgruppe

 

Nyhedsbreve fra IASC

IASC udgiver et nyhedsbrev, som man kan abonnere på. 
Se IASC's nyhedsbreve

https://www.havforskning.dk/da/om-dansk-havforskning/iasc
25 JUNI 2024