Dansk Havforskermøde

Havforskning bedrives af mange aktører i Danmark og har endnu flere interessenter varierende fra ministerier og styrelser, til kommuner, konsulenthuse, NGO’er og private virksomheder.

For at understøtte vidensdeling er der derfor tradition for, at havforskere og interessenter mødes en gang hvert andet år og opdaterer hinanden i regi af ”Dansk Havforskermøde”.

I tabellen herunder ses de seneste årtiers havforskermøder.

Oversigt over Danske Havforskermøder

År Titel Sted Arrangører
2026 23. Danske Havforskermøde    Aarhus Universitet
2024
22. Danske Havforskermøde
DTU, Kgs. Lyngby DTU Aqua ved DTU
2022 21. Danske Havforskermøde Aalborg Universitet (AAU), Aalborg Institut for Kemi og Biovidenskab ved AAU
2019
20. Danske Havforskermøde

Syddansk Universitet (SDU), Odense
SDU, COWI, Naturama, Fjord&Bælt og Miljø- og Fødevareministeriet
2017
19. Danske Havforskermøde Konventum, Helsingør
DTU Aqua, Naturstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Dansk Hydraulisk Institut (DHI) og Marinbiologisk Sektion ved Biologisk Institut ved Københavns Universitet (KU)
2015 18. Danske Havforskermøde
GEUS og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet
GEUS, IGN og Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet
2013
17. Danske Havforskermøde
Roskilde Universitetscenter (RUC), Roskilde
Naturstyrelsen, Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet (AU) i Roskilde og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring ved RUC
2011
16. Danske Havforskermøde
Fuglsøcenteret, Mols
Biologisk Institut ved AU og Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøcenter Aalborg og Miljøcenter Aarhus (By- og Landskabstyrelsen)
2009 15. Danske Havforskermøde
Konventum, Helsingør
By- og Landskabstyrelsen, Miljøministeriet, DTU Aqua og Marinbiologisk Laboratorium ved Biologisk Institut ved KU
2007
14. Danske Havforskermøde
SDU, Odense Biologisk Institut ved SDU, Fyns Amt/Miljøcenter og Danmarks Miljøundersøgelser
2005
13. Danske Havforskermøde
H.C. Ørsted Instituttet, København
Geografisk Institut, Zoologisk Museum og GEUS
2002
12. Danske Havforskermøde AU, Aarhus Biologisk Institut ved AU
2000
11. Danske Havforskermøde Roskilde Universitetscenter, Roskilde
Institut for Biologi og Kemi ved RUC
1998
10. Danske Havforskermøde Nordsøcenteret, Hirtshals
Danmarks Fiskeriundersøgelser
1996
9. Danske Havforskermøde
DTU, Kgs. Lyngby

DTU, GEUS og Zoologisk Museum
1994
8. Danske Havforskermøde Odense Universitet, Odense Odense Universitet og Fyns Amts Miljøafdeling
1992
7. Danske Havforskermøde
Maringeologisk Center, Aarhus AU
1990 6. Danske Havforskermøde
Nordsøcenteret, Hirtshals Nordsøcenteret
1988
5. Danske Havforskermøde
Ålborg Universitetscenter, Ålborg
Ålborg Universitetscenter
1986 4. Danske Havforskermøde
August Krogh Instituttet, København Københavns Universitet

 

https://www.havforskning.dk/da/om-dansk-havforskning/havforskermoede
25 JUNI 2024