European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD)

Danmarks medlemskab af ECORD giver forskere mulighed for bl.a. at søge om deltagelse i ekspeditioner.

ECORD-logoDanmark er medlem af forskningsinfrastrukturen European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD) gennem en medlemskabsaftale underskrevet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Medlemmerne af ECORD er europæiske lande samt Canada. 

Hvad er ECORD?

ECORD er det europæiske konsortium indenfor International Ocean Discovery Program (IODP). 

IODP er et stort internationalt marint forskningsprogram, der har til formål at undersøge Jordens historie og struktur gennem undersøgelser af aflejringerne under havbunden. IODP foretager dybe boringer i havbunden, hvorigennem der kan indsamles aflejringer, der rækker meget længere tilbage, end det kan lade sig gøre ved almindelig kernetagning, idet der kan optages borekerner med flere hundrede meters til flere kilometers længde.

IODP har udarbejdet en ramme for forskningen (science framework) frem til 2050. Fokus for programmet er tre forskningsområder: Klima og miljø, Liv og livets udvikling samt Jordens dynamik.
Find “2050 Science Framework" på iodp.org

Danmarks medlemskab af ECORD

Danske forskere har betydelig aktivitet indenfor IODP, og Danmark har være medlem gennem store dele af programmets historie. Medlemskabet blev senest forlænget i 2013 og løber for nuværende til minimum 31. december 2023.

I 2020 indgik Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en aftale om det danske medlemskab af ECORD og den danske deltagelse i ECORD Council og ECORD Science Support and Advisory Committee (ESSAC).
Læs mere om ESSAC på ECORD's hjemmeside

Derudover er Danmark aktiv i MagellanPlus-programmet, som støtter workshops til planlægning af ekspeditioner.

Aftalen fastlægger rammerne for det danske medlemskab, herunder varigheden og finansieringen af dette, samtidig med at aftalen danner grundlag for DCH’s udpegning af repræsentanter til styringsorganerne. Disse repræsentanter har til opgave at varetage Danmarks brede nationale interesser.

Muligheder for danske forskere

Danske forskere har gennem årene haft stor success med at lede consortier, som har stillet forslag om ekspeditioner. Mange af disse ekspeditioner er blevet gennemført, hvilket har åbnet nye muligheder for dansk og international forskning.

Gennem MagellanPlus programmet kan man søge om støtte til organsering af workshops for at diskutere mulige fremtidige ekspeditioner.
Læs mere om MagellanPlus-programmet på ECORD's hjemmeside

Det danske medlemskab af ECORD giver desuden danske forskere mulighed for at søge om at deltage i ekspeditioner. Desuden er der opslag, der søger specialister indenfor et specifikt område.  
Se aktive calls på ECORD's hjemmeside

Et meget vigtigt aspekt af medlemskabet er adgang til eksisterende materiale, som alle forskere indenfor ECORD-IODP-systemet har adgang til nogle år efter en ekspedition. Dette har haft stor betydning for danske forskere gennem årene. ECORD uddeler også mindre forskningsbevillinger til forskning baseret på materiale indsamlet under disse ekspeditioner.
Læs om adgang til materiale fra tidligere ekspeditioner 

ECORD yder desuden støtte til sommerskoler for ph.d.-studerende og postdocs samt unge forskeres deltagelse i disse sommerskoler. 
Læs mere om sommerskoler på ECORD's hjemmeside

Danske repræsentanter i ECORD's styringsorganer

DCH udpeger repræsentanter til ECORD’s styrende organer. Repræsentanterne har til opgave at varetage Danmarks brede nationale interesser.

De danske repræsentanter i ECORD’s styringsorganer er:  

  • Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet
  • Professor Paul Knutz, GEUS.

Repræsentanterne skal varetage Danmarks interesser i ECORD og

  • bidrage aktivt til drøftelser om forskningsinfrastrukturens drift og udvikling, så forskningsinfrastrukturen drives så effektivt som muligt, og der føres tilsyn hermed. 
  • understøtte, at de statutter, regler og lignende, som er gældende i ECORD, overholdes, således at driften sker i overensstemmelse med de fastlagte rammer og procedurer.
  • arbejde aktivt for, at Danmark får tilstrækkeligt stort udbytte af medlemskabet både hvad angår forskning, uddannelse og innovation.

 

Nyhedsbreve fra ECORD

ECORD's nyhedsbreve udkommer to gange om året og indeholder også opdateringer fra Danmark. 
Læs nyhedsbreve fra ECORD 

Årsrapport fra ECORD

https://www.havforskning.dk/da/om-dansk-havforskning/ecord
25 JUNI 2024