Andre aktiviteter

European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD)

ECORD-logo Danmark er medlem af forskningsinfrastrukturen European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD). DCH udpeger de to danske repræsentanter til de styrende organer i ECORD.
Læs mere om ECORD og det danske medlemskab

International Arctic Science Committee (IASC)

IASC-logo Danmark er medlem af organisationen International Arctic Science Committee, som har til formål at fremme internationalt samarbejde inden for arktisk forskning.
Læs mere om IASC og det danske medlemskab

 

https://www.havforskning.dk/andre-aktiviteter
16 MAJ 2022