Orienteringer fra IASC’s marine arbejdsgruppe

Den marine arbejdsgruppe i International Arctic Science Committee (IASC) har tre medlemmer fra Danmark:

  • Professor Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet
  • Professor Colin Stedmon, DTU
  • Dr. Henrieka Detlef, Aarhus Universitet (medlem af gruppen som IASC fellow).

Arbejdsgruppen afholder to møder om året, og de danske medlemmer vil give en kort orientering på DCH's hjemmeside efter hvert møde.

Orientering fra møde i IASC's marine arbejdsgruppe 20.-21. marts 2021

  • Nuværende udkast af UN Decade of Ocean Science Regional Arctic Action Plan, udarbejdet af Dansk Center for Havforskning (DCH), er præsenteret for IASC’s marine arbejdsgruppe (MWG) og i offentlig høring. MWG har nedsat en arbejdsgruppe til at drøfte, hvordan IASC kan arbejde videre med UN Ocean Decade Arctic Action Plan. Målet er at sørge for at opdatere dokumentet i løbet af Decade og opsummere fremgang. MWG opfordrer IASC Council til at overtage ansvaret for Arctic Action Plan med støtte fra MWG.

  • Arktisk Råd vil, efter AM3 (3rd Arctic Ministerial), i gang med at opdatere rådets marine strategi. Det vil blive koordineret af Arktisk Råds arbejdsgruppe Protection of the Arctic Marine Environment (PAME).

  • International aftale om fiskeri i det centrale Arktis bliver snart ratificeret. Kina er de eneste, der mangler, og de har indikeret, at de vil skrive under.  Derfor vil aftalen nu være aktiveret. Der er en proces i gang for at udvikle en forskningsplan (Joint Program of Scientific Research), som aftalen kræver. Der var opstartsmøde i Italien i februar 2020.
    Læs rapporten fra opstartsmødet om udvikling af forskningsplan

 

https://www.havforskning.dk/Om-dansk-havforskning/IASC/Orienteringer
25 JUNI 2024