Skibe til chartring

Dansk Center for Havforskning (DCH) støtter chartring af skibe til forskningsformål. Det kan være danske og udenlandske skibe, egentlige forskningsskibe og skibe, der normalt bruges til andre formål. Her er nogle eksempler. 

Forskningsskibe

Det er de danske forskningsskibe Dana og Aurora og det grønlandske forskningsskib Sanna, som hidtil er chartret flest gange med støtte fra DCH. Læs mere om skibene herunder. 

DCH har også støttet chartring af udenlandske skibe og andre typer fartøjer end forskningsskibe. 

Dana. Foto: DTU AquaDana

Dana er Danmarks største (78 meter) og eneste oceangående forskningsskib. Det har forskningskompetencer og infrastruktur til at udføre multidisciplinær forskning i åbne havområder og i Nordatlanten. Skibet er hjemmehørende i Hirtshals og ejes af Danmarks Tekniske Universitet.
Læs mere om Dana  

Aurora. Foto: AUAurora

Aurora er et multifunktionelt forskningsskib (24 meter), som kan sejle i de indre danske farvande og i hele Østersøen og Nordsøen. Skibet har hjemhavn i Aarhus og drives af Aarhus Universitet.
Læs mere om Aurora

Grønlandske forskningsskibe

Grønlands Naturinstitut råder over forskningsskibet Sanna (32 meter) og har desuden et nyt skib på vej (Pinngortitaleriffik).
Læs mere om grønlandske forskningsskibe

Færøsk forskningsskib

Faroe Marine Research Institute har forskningsskibet Jákup Sverri (54 meter).
Læs mere om det færøske forskningsskib

Søværnets skibe

DCH koordinerer samarbejdet med Søværnet omkring udnyttelsen af værnets skibe til forskning. Det involverer især de fartøjer, der opererer i Nordatlanten.
Indtil videre har DCH støttet sejlads med inspektionsfartøjet Lauge Koch, som er af Knud Rasmussen-klassen. DCH har også finansieret oceanografisk udstyr, som er monteret på Lauge Koch. 
Læs mere om inspektionsfartøjer af Knud Rasmussen-klassen 
Læs mere om oceanografisk udstyr på Lauge Koch

Andre skibe

DCH kan som udgangspunkt støtte charting af alle typer fartøjer, som kan anvendes til forskningsformål – både danske og udenlandske.

 

https://www.havforskning.dk/soeg-om-stoette/togter/skibe
16 MAJ 2022