Flådens fartøjer til forskningstogter

Dansk Center for Havforskning indkalder ansøgninger vedrørende dataindsamling fra flådefartøjer i Nordatlanten. Ansøgningernes videnskabelige indhold vurderes af DCH's bestyrelse, hvorefter en prioriteret liste sendes til Arktisk Kommando (AKO), som herefter vurderer mulighederne.

Ansøgningsskema kan findes her 

Vejledning til ansøgningsskemaet kan findes her

Anmodninger vedrørende behov for logistisk støtte, eksempelvis fragt af gods eller personale, samt ved forskningsaktiviteter der potentielt kan udføres under normale flådeoperationer, skal anmodningen ske via Arktisk Webportal: www.isaaffik.org

Indsendelse af ansøgninger

Ansøgninger skal sendes med e-mail til dch@danskhavforskning.net, men kan også sendes som brev til:  

Dansk Center for Havforskning
DTU Aqua
Kemitorvet
Bygning 201
2800 Kgs. Lyngby

https://www.havforskning.dk/sejl-med-forsvaret/flaadefartoejer
29 NOVEMBER 2021