Marinehjemmeværnets fartøjer til forskning

Anmodning om sejlads med Marinehjemmeværnet 

Dansk Center for Havforskning fremsender på forskernes vegne anmodning om assistancer til Marinehjemmeværnet i så god tid som muligt. Kan anmodningen imødekommes, formidler Marinehjemmeværnet herefter den videre kontakt til den pågældende fartøjsfører, der forestår sejladsen, og med hvem de nærmere detaljer kan aftales. Hvis anmodningen ikke kan imødekommes, forsøger parterne alternative løsninger, så projektet kan gennemføres.

Man kan med fordel læse Marinehjemmeværnets retninsliner for forskningstogter før der sendes en anmodning

For at sikre at alle relevante information bliver formidlet ved sejladsanmodninger, skal følgende skabelon anvendes:

Anmodningen sendes til Dansk Center for Havforskning, dch@danskhavforskning.net.

Økonomi

Assistancen gennemføres som en del af Hjemmeværnets hjælp til civile myndigheder, hvorfor assistancen gennemføres uden beregning for Dansk Center for Havforskning og de deltagende institutioner. 

Afrapportering

For hver togt der gennemføres, skal der laves en kort afrapportering til DCH. Rapporterne indgår i en årlig evaluering med Marinehjemmeværnet om samarbejdets forløb og fortsatte udvikling.

Øvrige

Hvis sejladsen strækker sig over flere dage, skal deltagere have gennemgået et kursus i maritim sikkerhed ved Hjemmeværnet, eller have tilsvarende søsikkerhedskurser (brand og livredningskurser) som Hjemmeværnet kan acceptere. 

Hjemmeværnskommandoen og Dansk Center for Havforskning har aftalt, at alt ansvar og skade, som kan opstå i forbindelse med udførelse af opgaver i henhold til samarbejdsaftalen, i det indbyrdes forhold mellem Hjemmeværnskommandoen og Dansk Center for Havforskning fordeles således,

  • at Hjemmeværnskommandoen bærer omkostningerne ved skade på fartøjerne eller hjemmeværnets eget personel
  • at Hjemmeværnskommandoen bærer omkostningerne ved skade på tredjemands person eller ejendom forvoldt af fartøjerne eller hjemmeværnets eget personel, og
  • at deltagende institutioner bærer omkostningerne ved skade på eget udstyr og personel og
  • at deltagende institutioner bærer omkostningerne ved skade på tredjemands person eller ejendom forvoldt af eget personel eller udstyr, herunder omkostningerne ved ansvar for udførelse af forskningsopgaverne.

 

Kontakt DCH's sekretariatet hvis du vil vide mere om mulighederne for at sejle med Marinehjemmeværnet. 

 

 

https://www.havforskning.dk/Sejl-med-Forsvaret/Marinehjemmevaernet
29 NOVEMBER 2021